Lạ chưa từng có, nướng bánh mì bằng cách chôn xuống đất!