Sản phẩm

Bao bì nhựa phức hợp

Túi bánh kẹo

Túi bánh kẹo

Giá: Liên hệ

Túi cafe

Túi cafe

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ
Bao bì nhựa đơn

TÚI KHĂN GIẤY VUÔNG

TÚI KHĂN GIẤY VUÔNG

Giá: Liên hệ

HD

HD

Giá: Liên hệ

Túi OPP

Túi OPP

Giá: Liên hệ

PE

PE

Giá: Liên hệ

PP

PP

Giá: Liên hệ

PP

PP

Giá: Liên hệ

PE

PE

Giá: Liên hệ

PE

PE

Giá: Liên hệ

OPP

OPP

Giá: Liên hệ

OPP

OPP

Giá: Liên hệ

HD

HD

Giá: Liên hệ

HD

HD

Giá: Liên hệ

HD

HD

Giá: Liên hệ

HD

HD

Giá: Liên hệ

PP

PP

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ
Bao bì giấy

Túi cafe

Túi cafe

Giá: Liên hệ

Giá: Liên hệ
Bao bì thân thiện môi trường

Túi vải không dệt

Túi vải không dệt

Giá: Liên hệ